Ο Οκτώβρης μπήκε ήρεμα όπως του ταιριάζει, με μια ήσυχη βροχή, σαν συγκίνηση από ποίημα, ανακουφιστική σαν πρώτη φράση σε μια κουβέντα, μετά από μέρες σιωπής, που μπορεί να εξελιχθεί…