Μετά από την αναστάτωση που προέκυψε με την κατασκευή Φωτοβολταϊκού πάρκου στην ΤΚ Νέσσωνα από εταιρεία αγνώστων στοιχείων, θέμα που πρώτοι ανέδειξαν ο Νίκος Πουτσιάκας και οι Οικολόγοι Πράσινοι και…