Από την ομάδα «Το δικό σου το σκυλί δύο φορές σκυλί μου» του Συκουρίου, έλαβα την παρακάτω επιστολή την οποία και δημοσιεύω, συμφωνώντας απόλυτα με τους σκοπούς της ομάδας και…