Πώς ερμηνεύουν οι αρχιαολόγοι το σπάνιο κτίριο με περίβολο, την αποκάλυψη μιας “πλατείας” στον οικισμό, αλλά και την πρωτόγνωρη ανακάλυψη ενός πήλινου ομοιώματος πλοίου Ένα πήλινο ομοίωμα πλοίου που χρονολογείται…